Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 03. jún 2016 / Kino Apollo
  Kino Apollo v Rožňave začína júnový program Oscarovým pondelkom - premietaním na mnohých filmových festivaloch oceneného filmu Saulov syn 6. 6. 2016 (pondelok) o 19.00 hodine. Projekcia sa uskutoční na pripomenutie 7. júna 1944 - dňa deportácie...
 • Leto 2016 s GOS-kou
  od 01. júl 2016 do 31. august 2016
  / GOS
  Skvelá a pestrá letná ponuka kultúrnych podujatí v zariadeniach Gemerského osvetového strediska.
 • Leto s hlinou a priadzou
  od 01. júl 2016 do 31. august 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko prichádza s novou kultúrnou ponukou, ktorou chce spestriť voľné chvíle prázdninujúcich detí, ale aj dovolenkárov či turistov nachádzajúcich sa v našom regióne. Zúčastniť sa môže naozaj každý - od 9 do 99 rokov.
 • Program letného kina - júl 2016
  od 01. júl 2016 do 31. júl 2016
  / Kino Apollo
  Leto je tu, a sním aj letné hviezdne kino ! Kino Apollo prerušuje svoje premietania v Dome tradičnej kultúry Gemera a presúva sa počas prázdnin na rožňavskú hvezdáreň. Za veľmi priaznivých a nezmenených podmienok sa na vás tešíme vysoko nad mestom...
 • Remeselnícky tábor_plagát
  od 04. júl 2016 do 08. júl 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Denné remeselnícke tábory v Dome tradičnej kultúry Gemera počas letných prázdnin sú zamerané na detskú fantáziu. Usmerňovaná detská aktivita podporuje zodpovednosť detí, ich myslenie, nápady či kritiku. Hravou a zároveň náučnou formou si deti osvoja...
 • od 12. júl 2016 do 13. júl 2016
  / Hvezdáreň
  Ako prežiť bez rodičov, bez smartphonu a bez internetu 24 hodín v prírode? Ak máš vek medzi 6 a 15, zapoj sa do hviezdnej misie a uvidíš….
 • Po gemersky hráme aj si zaspievame - 3. ročník Detskej muzikantskej dielne horného Gemera v dňoch 15. – 19. 8. 2016 v Rejdovej
 • Plagát
  od 18. júl 2016 do 22. júl 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letná filmová škola v Dome tradičnej kultúry Gemera so zameraním na animáciu.
 • 20. júl 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  V stredu 20. júla 2016 o 19.00 hodine sa v rámci cyklu „U nás taká obyčaj...“ predstaví folklórny súbor Gemer z Dobšinej. Studnicou námetov je pre tento kolektív neďaleká Rejdová, ale čerpá aj z ďalších častí Gemera či oblastí Slovenska. Účastníkom...